Dịch vụ đưa đón miễn phí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xe đưa đón miễn phí đến Trung tâm Phố cổ.

Dưới đây là lịch trình xe buýt đưa đón hàng ngày:

Hoi An Chic –> Phố cổ

Phố cổ –> Hoi An Chic

08:30

08:45

10:30

10:45

14:00

14:15

16:30

16:45

18:30

21:30

Các trải nghiệm khác

Vui lòng xoay ngang thiết bị của bạn